Nagradni natječaji na Facebooku

Uvjeti sudjelovanja u natječaju

1. Preduvjeti za sudjelovanje u natječaju

Za sudjelovanje u natječaju potreban je aktivni Facebook korisnički račun. Organizator natječaja je TP VARAŽDIN d.o.o.. Pravo sudjelovanja u natječaju ima svaka fizička osoba koja je navršila 18 godina, ima Facebook profil, prebivalište u Republici Hrvatskoj i koja prihvaća ove Uvjete sudjelovanja.
Slanjem komentara ispod obavijesti o natječaju sudionik potvrđuje svoju suglasnost s Uvjetima sudjelovanja. Djelatnici organizatora natječaja – tvrtke TP Varaždin d.o.o., kao i članovi njihovih obitelji, ne mogu sudjelovati u natječaju.

2. Isključenje određenih osoba

U slučaju kršenja Uvjeta sudjelovanja od strane sudionika natječaja, TP Varaždin d.o.o. zadržava pravo isključiti sudionika iz natječaja.

3. Tijek i provedba natječaja

Trajanje natječaja navedeno je u objavi natječaja, na Facebook postu.
Za sudjelovanje u natječaju, sudionik mora na Facebook stranici KITRO ispod posta o natječaju postaviti komentar.
Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave na natječaj, kao ni za moguću štetu koja bi mogla proizaći iz nagrada ili pogodnosti.

4. Odluka o dobitnicama

Dobitnici natječaja određuju se nasumično pomoću stranice random.org, i objavljuju na Facebook stranici KITRO.

5. Sudjelovanje i osvajanje nagrada

Jedan natjecatelj može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu. Objava pobjednika bit će objavljena na Facebook stranici KITRO.
Dobitnici će biti upućeni da se jave u inbox Facebook stranice KITRO, radi dogovora o preuzimanju nagrade.
Nagrade se preuzimaju isključivo u poslovnicama TP Varaždin d.o.o. (KITRO prodavaonice).
Nagrada se ne može zamijeniti za novac.
Ukoliko dobitnik natječaja dobivenu nagradu ne preuzme u dogovorenom roku, ili ju odbije preuzeti, organizator može održati novi odabir dobitnika natječaja na način određen u T.4. Ukoliko niti tada dobitnik ne preuzme nagradu, organizator natječaja ima pravo istu zadržati za sebe.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

6. Izmjene i dopune Uvjeta sudjelovanja / prestanak natječaja
Organizator zadržava pravo promjene Uvjeta sudjelovanja u bilo kojem trenutku, kao i pravo prekinuti natječaj djelomično ili u cijelosti ili djelomično razlogom, bez prethodne obavijesti. To osobito vrijedi ako postoje okolnosti koje mogu poremetiti ili spriječiti planirani tijek natječaja, kao što su pojave računalnih virusa u softveru i/ili kvar hardvera i/ili iz drugih tehničkih razloga, ako se ne radi o neznatnoj grešci. To vrijedi i u slučaju da je provedba natječaja onemogućena iz drugih zakonom utemeljenih razloga, kao i u slučaju manipulacije ili pokušaja manipulacije, koji utječu na administraciju, sigurnost, integritet i/ili redovito i pravilno ponašanje u natječaju. Ako do prekida natječaja došlo zbog djelovanja jednog od sudionika, organizator ima pravo zahtjevati od sudionika naknadu time prouzročene štete.
Sudionici će o prekidu natječaja biti obaviješteni na Facebook stranici KITRO, i/ili internet stranici www.kitro.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za eventualnu štetu.

7. Ostalo
Natječaj se priređuje u cilju promidžbe društva TP VARAŽDIN d.o.o. i unapređenja prodaje.
Ovi Uvjeti sudjelovanja, kao i cjelokupni pravni odnos između sudionika i TP Varaždin d.o.o. podliježe propisima Republike Hrvatske. Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta jest ili postane nevažećom, pravovaljanost ostalih odredbi i uvjeta ostaje neizmijenjena.

8. Zaštita osobnih podataka

TP Varaždin d.o.o. nudi mogućnost sudjelovanja u natječaju na svojoj Facebook stranici. Voditelj obrade tih osobnih podataka jest: TP VARAŽDIN d.o.o., Optujska 26, Varaždin, OIB: 24312302965.
Informacije i osobni podaci koje sudionici šalju prikupljaju se, obrađuju i koriste isključivo za provedbu natječaja (određivanje pobjednika, obavijest o nagradi, slanje nagrade, utvrđivanje starosti). Osobni podaci ne prosljeđuju se drugim osobama (osim u svrhu dostave ili preuzimanja nagrade). Nakon završetka natječaja i objave podataka o pobjednicima, osobni podaci sudionika objavljeni na Facebook stranici biti će izbrisani na zahtjev sudionika, a svi ostali osobni podaci sudionika prikupljeni od strane organizatora natječaja čuvati će se do unutar 1 (jedne) godine dana od dana završetka natječaja, nakon čega će se brisati.
Sudionik može u svako doba povući svoju privolu za obradom osobnih podataka, slanjem svoj pisanog zahtjeva za isto na e-mail: privatnost@tpvz.hr.
Ovaj natječaj nije povezan s Facebookom i ni na koji način nije pod pokroviteljstvom, ili u organizaciji Facebooka.

9. Pravni lijek
Sve pritužbe i reklamacije rješava priređivač natječaja TP VARAŽDIN d.o.o.
U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud u Varaždinu.

Newsletter