Nagradni natječaji na Facebooku

Uvjeti sudjelovanja u natječaju

1. Preduvjeti za sudjelovanje u natječaju

Za sudjelovanje u natječaju potreban je aktivni Facebook korisnički račun. Međutim, Facebook nije organizator natječaja. Organizator natječaja je TP VARAŽDIN d.o.o.. Pravo sudjelovanja u natječaju ima svaka fizička osoba koja je navršila 13 godina, ima Facebook profil, prebivalište u europskoj državi i koja prihvaća ove Uvjete sudjelovanja. Za sudjelovanje maloljetnika potreban je pristanak roditelja ili zakonskog zastupnika, koji se smatra danim prihvaćanjem Uvjeta sudjelovanja. Slanjem komentara ispod obavijesti o natječaju sudionik potvrđuje svoju suglasnost s Uvjetima sudjelovanja. Djelatnici tvrtke TP Varaždin d.o.o., kao i članovi njihovih obitelji, mogu sudjelovati u natječaju.

2. Isključenje određenih osoba

U slučaju kršenja Uvjeta sudjelovanja od strane sudionika natječaja, TP Varaždin d.o.o. zadržava pravo isključiti sudionika iz natječaja.

3. Tijek i provedba natječaja

Trajanje natječaja navedeno je u postu. Za sudjelovanje u natječaju, sudionik mora na Facebook stranici KITRO ispod posta o natječaju postaviti komentar.

4. Odluka o pobjednicima

Pobjednici natječaja određuju se nasumično pomoću stranice random.org, i objavljuju na Facebook stranici KITRO.

5. Sudjelovanje i osvajanje nagrada

Jedan natjecatelj može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu. Objava pobjednika bit će objavljena na Facebook stranici KITRO.
Dobitnici će biti upućeni da se jave u inbox Facebook stranice KITRO, radi dogovora o preuzimanju nagrade.

6. Izmjene i dopune Uvjeta sudjelovanja / prestanak natječaja

Organizator zadržava pravo promjene Uvjeta sudjelovanja u bilo kojem trenutku, kao i pravo prekinuti natječaj djelomično ili u cijelosti ili djelomično razlogom, bez prethodne obavijesti. To osobito vrijedi ako postoje okolnosti koje mogu poremetiti ili spriječiti planirani tijek natječaja, kao što su pojave računalnih virusa u softveru i/ili kvar hardvera i/ili iz drugih tehničkih razloga, ako se ne radi o neznatnoj grešci. To vrijedi i u slučaju da je provedba natječaja onemogućena iz drugih zakonom utemeljenih razloga, kao i u slučaju manipulacije ili pokušaja manipulacije, koji utječu na administraciju, sigurnost, integritet i/ili redovito i pravilno ponašanje u natječaju. Ako do prekida natječaja došlo zbog djelovanja jednog od sudionika, organizator ima pravo zahtijevati od sudionika naknadu time prouzročene štete.

7. Ostalo

Ovi Uvjeti sudjelovanja, kao i cjelokupni pravni odnos između sudionika i TP Varaždin d.o.o. podliježe propisima Republike Hrvatske. Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta jest ili postane nevažećom, pravovaljanost ostalih odredbi i uvjeta ostaje neizmijenjena.

8. Zaštita osobnih podataka

TP Varaždin d.o.o. nudi mogućnost sudjelovanja u natječaju na svojoj Facebook stranici. Informacije i osobni podaci koje sudionici šalju prikupljaju se, obrađuju i koriste isključivo za provedbu natječaja (određivanje pobjednika, obavijest o nagradi, slanje nagrade, utvrđivanje starosti). Osobni podaci ne prosljeđuju se drugim osobama. Nakon završetka natječaja i objave podataka o pobjednicima, osobni podaci sudionika objavljeni na facebook stranici biti će izbrisani na zahtjev sudionika, a svi ostali osobni podaci sudionika prikupljeni od strane organizatora natječaja u tijeku provedbe istog, biti će izbrisani.

Ovaj natječaj nije povezan s Facebookom i ni na koji način nije pod pokroviteljstvom, ili u organizaciji Facebooka. Primatelj osobnih podataka koje sudionik otkrije nije Facebook, već TP Varaždin d.o.o.

9. Pravni lijek

Odluke organizatora natječaja su konačne. Isključeno je pravo žalbe.

Newsletter