Prodajna mjesta

TP 001 Varaždin, Optujska 26
042 / 330 - 344
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 002 Kumičićeva 29B, Varaždin
042 / 203 - 032
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
Tip Trgovine: CG
TP 003 Gardinovec 183, Gardinovec
040 / 843 - 316
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 004 Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 7
042 / 810 - 501
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 005 Varaždin, Zagrebačka 15
042 / 213 - 431
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 006 Ključ, Viktora Čolja 84
042 / 621 - 161
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 007 Hrastovljan, Hrastovljan 89d
042 / 207 - 903
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 008 Jurovec, Jurovec 20
040 / 602 - 071
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 009 Marčan, Vinička 6
042 / 722 - 711
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
Tip Trgovine: B
TP 011 Domašinec, K.Zrinski 1
040 / 863 - 007
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 012 Macinec, Glavna 24
040 / 858 - 035
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 013 Varaždin, Julija Merlića 15
042 / 313 - 866
Pon - sub: 06:00 - 22:00
Praznik: 07:00 - 20:00
Ned: 07:00 - 20:00
TP 015 Dekanovec, Kalnička 18
040 / 849 - 526
Pon - sub: 06:30 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 017 Kučan Marof, Marofska 44
042 / 717 - 687
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 019 Kučan Donji, Varaždinska 49
042 / 601 - 791
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 020 Varaždin, Podravska 11
042 / 402 - 401
Pon - sub: 06:30 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 021 Varaždinske Toplice, Kralja Tomislava 49
042 / 205 - 558
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 022 Goričan, Dravska 3
040 / 601 - 064
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 023 Vratno Donje, Varaždinska 24
042 / 722 - 594
Pon - sub: 07:00 - 15:00
Praznik: zatvoreno
Ned: zatvoreno
TP 024 Donja Dubrava, Podravska 26
040 / 313 - 604
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 025 Ivanec, Žrtava Hrvatskog Domovinskog rata 40 /A
042 / 601 - 726
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 026 Štrigova, Glavna 101a
040 / 851 - 498
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 029 Sveti Petar, Jalšićeva 58
042 / 605 - 221
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 031 Novakovec, Glavna 32
040 / 849 - 533
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 032 Totovec, Vladimira Bakarića 35
040 / 382 - 007
Pon - sub: 07:00 - 14:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 033 Domašinec, V. Nazora 4
040 / 863 - 148
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 034 Donji Kraljevec, Ludbreška 2
040 / 656 - 003
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 036 Kotoriba, Murska 24a
040 / 683 - 133
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 037 Miklavec, Miklavec 45
040 / 537 - 210
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 038 Ludbreg, Frankopanska 70
042 / 306 - 460
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 039 Novi Marof, Radnička 1
042 / 612 - 617
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 040 Nedeljanec, Varaždinska bb
042 / 744 - 714
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 041 Belica, Kralja Tomislava 109
040 / 846 - 024
Pon - sub: 06:00 - 14:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 042 Kapela, Kapela Podravska 114
042 / 840 - 099
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 043 Peklenica, Glavna 13
040 / 866 - 223
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 044 Lepoglava, Hrvatskih Pavlina 29b
042 / 770 - 157
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 045 Čalinec, Čalinec 179b
042 / 771 - 207
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 046 Varaždin, Dravska 15
042 / 203 - 781
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 047 Varaždin, Jalkovečka 100b
042 / 206 - 905
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 048 Palovec, Glavna 33
040 / 639 - 290
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 049 Varaždin, Ulica Hrv. Branitelja 13
042 / 262 - 062
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 050 Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 11
042 / 321 - 704
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 051 Tuhovec, Tuhovec 60
042 / 676 - 151
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 052 Vidovec, Stjepana Radića 73
042 / 209 - 026
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 061 Ludbreške Sesvete, Vinogradska 21
042 / 837 - 109
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 063 Sveti Đurđ, Braće Radića 1
042 / 810 - 565
Pon - sub: 07:00–20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 065 Pušćine, Školska 23
040 / 830 - 088
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 066 Trnovec Bartolovečki, Varaždinska 88
042 / 210 - 070
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 067 Sivica, Glavna 45
040 / 847 - 506
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 068 Hodošan, Prvomajska 1
040 / 648 - 006
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 069 Orehovica, Zrinskih 33
040 / 608 - 095
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 070 Kneginec Gornji, Toplička 205
042 / 625 791
Pon - sub: 06:30 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 071 Vratišinec, V. Žganca 53
040 / 867 - 055
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 073 Donji Vidovec, Matije Gupca 41a
040 / 615 - 520
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 074 Mali Bukovec, V. Nazora bb
042 / 843 - 610
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 076 Sveti Juraj u Trnju, Sveti Juraj u Trnju 15A
040 / 628 - 085
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 077 Gornji Kneginec, Toplička 131
042 / 690 - 812
Pon - sub: 07:00- 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 078 Palinovec, Palinovec 137
040 / 673 031
Pon - sub: 07:00 - 15:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 079 Ul. Braće Radića 40, Slanje
042 / 828 - 057
pon-sub 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 080 Varaždinske Toplice, Trg Antuna Mihanovića BB
042 / 205 - 925
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 081 Podturen, Glavna 18
040 / 847 - 180
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 082 Čakovečka ulica 5, Vrhovljan
040 / 313 - 649
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 083 Belica, J. Slavenskog 22
040 314 835
Pon - sub: 07:00 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 084 Pleškovec, Pleškovec 160
040 / 855 - 151
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 085 Savska Ves, Josipa Bajkovca 44
040 / 384 - 087
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 086 Drnje, Ulica kralja Tomislava 22
048 / 831 - 104
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 087 Legrad, Kralja Tomislava 5
048 / 835 - 230
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 088 Đelekovec, Ulica P. Kvakana 1
048 / 834 - 122
Pon - sub: 06:30 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 089 Starigrad, Starogradska 23
048 / 853 - 795
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 090 Okrugli Vrh, Okrugli Vrh 62 /B
040 / 899 - 080
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 093 Budinšćina, Budinšćina 9
049 / 458 - 067
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 096 Mursko Središće, Frankopanska ulica 11
040 / 601 972
Pon - sub: 07:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 097 Peteranec, Matije Gupca 44
048 863 462
Pon - sub: 06:30 - 21:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 098 Mursko Središče, Martinska 44
040/868-093
Pon - sub: 07:00 - 20:30
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 100 Sigetec, Ulica Braće Radića 25
048 / 625 - 530
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned:
TP 101 Koprivnica, Potočna ulica 8
048 / 625 - 742
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 102 Koprivnica, Koprivnička Ulica 12
048 / 638 - 015
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 103 Koprivnica, Antuna Mihanovića 60
048 / 671 399
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 104 Koprivnica, Miklinovec 105 A,
048 / 211 227
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 105 Virje, Ljudevita Gaja 1
048 / 220 221
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 106 Štaglinec 38C
048 / 864 125
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 107 Stjepana Radića 65
048 / 863 456
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 108 Koprivnica, Varaždinska cesta 189 A
048 / 665 232
Pon - sub: 07:00 - 14:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 109 Sokolovec, Koprivnička 1
048 / 838 - 608
Pon - pet: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 110 Koprivnica, Kuzminec 100
048 / 863 - 172
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 111 Herešin, Hrvatske Državnosti 36
048 / 636 - 170
Pon - pet: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 112 Kunovec, Matije Gubca 4
048 / 861 - 481
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 113 Hlebine, Trg Ivana Generalića 3
048 / 626 - 793
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 116 Reka, Mažuranićev trg 1
048/ 837 - 468
Pon - sub: 06:00 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
TP 117 Poljanec, Varaždinska 64
042/ 209 - 815
Pon - sub: 06:30 - 20:00
Praznik: zatvoreno
Ned: prema rasporedu
VP Varaždin, P. Miškine 53
042 / 402 - 432, 042 / 402 - 434, fax. 042 / 402 - 431
Pon - pet: 07:00 - 15:00
Sub.: 07:00 - 12:00
Tip Trgovine: Veleprodaja

Newsletter