Kontakti

kontakt

TP VARAŽDIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju, ugostiteljstvo i pružanje usluga

Sjedište: Varaždin, Optujska 26
OIB: 24312302965

e-mail za podnošenje prigovora potrošača:
kadrovska@tpvz.hr

CENTRALA
tel. 042/402-404
fax. 042/402-425

SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE
tel. 042/402-466
e-mail: kadrovska@tpvz.hr

RAČUNOVODSTVO
tel. 042/402- 410; 042/402- 412; 042/402- 413
e-mail: racunovodstvo@tpvz.hr

KOMERCIJALA
tel. 042/402-405; 042/402-421, 042/402-423
e-mail: komercijala@tpvz.hr

INFORMATIČKA SLUŽBA
tel. 042/402-403; 042/402-444

VELEPRODAJA
tel. 042/402-432; 042/402-434

UGOSTITELJSTVO
RESTORAN RIVER PUB
tel. 042/402-450;
mob. 098/242-823

Newsletter