Program vjernosti

Klikom na poveznicu preuzmite pristupnicu za KITRO karticu vjernosti

Učlanite se u KITRO klub vjernosti!

Učlanite se u KITRO klub vjernosti!

Sakupljajte bodove kupovinom u KITRO marketima i uživajte u brojnim pogodnostima koje za Vas pripremamo tijekom godine.

Pravila KITRO loyalty Kartice:

Korisnik loyalty Kartice može postati svaka punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika društva TP Varaždin d.o.o., ispunjavanjem pristupnice i aktivacijom KITRO CARD kartice.

„KITRO CARD“ će se aktivirati u roku od 30 dana od dana ispunjavanja pristupnice, u kojem roku će kartica biti dostavljena u matičnu prodavaonicu u kojoj je pristupnica ispunjena i uručena korisniku.

Predočavanjem „KITRO CARD” kartice prilikom kupovine na blagajnama prodavaonica TP Varaždin d.o.o. korisnik kartice skuplja nagradne bodove.

Prilikom plaćanja gotovinom kupac ostvaruje pravo na nagradne bodove potrošnjom od minimalno 35,00 kn po računu, na primjer: od 0 do 34,99 kn – 0 bodova, od 35,00 do 69,99 kn – 1 bod, od 70,00 kn do 104,99 kn -2 boda, itd.

Prilikom kartičnog plaćanja kupac ostvaruje pravo na nagradne bodove potrošnjom od minimalno 70,00 kn po računu, na primjer: od 0 do 69,99 kn – 0 bodova, od 70,00 do kn – 1 bod, od 70,00 kn do 139,99 kn -2 boda, itd.

Prilikom svake kupnje kupcu će na računu biti predočen broj bodova ostvaren tom kupnjom, te ukupan broj bodova skupljen u tekućem razdoblju.

Bodovi se skupljaju kvartalno (u periodu od tri mjeseca), te se na kraju svakog obračunskog razdoblja zbrajaju bodovi ostvareni u tom obračunskom razdoblju, na način da vrijednost jednog boda iznosi 0,50 kn.

Pravo na popust pri kupovini ostvariti će korisnici koji su u obračunskom razdoblju ostvarili minimalno 50 bodova. Ukoliko korisnik u obračunskom razdoblju ne ostvari minimalnih 50 bodova, svi bodovi prikupljeni u tom razdoblju se brišu.

Kupac može skupljati bodove kupnjom u bilo kojoj prodavaonici TP Varaždin, dok pravo na popust može iskoristiti isključivo u matičnoj prodavaonici u kojoj je preuzeo „KITRO CARD“.

Ostvareni popust može se iskoristiti prilikom svake kupnje i bez obzira na vrijednost kupovine, osim za kupnju cigareta i telefonskih bonova.

Vrijednost ostvarenog popusta za prethodno obračunsko razdoblje korisnik može iskoristiti u roku od mjesec dana od kraja obračunskog razdoblja.

Vrijednost ostvarenog popusta nije zamjenjiva za gotovinu.

„KITRO CARD“ se izdaje besplatno, nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba koja je potpisnik pristupnice. „KITRO CARD“ se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.

„KITRO CARD“ prestaje važiti onog trenutka kad pristupnik pismenim putem obavijesti TP Varaždin d.o.o. da otkazuje članstvo ili kad nastupe okolnosti zlouporabe kartice.

TP Varaždin d.o.o. može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz programa Kartice vjernosti korisnika koji zloupotrebljava „KITRO CARD“ karticu ili krši Pravila ove loyalty kartice.

U slučaju da korisnik izgubi „KITRO CARD“ ili se ista ošteti na način da postane neupotrebljiva, potrebno je gubitak kartice ili oštećenje odmah prijaviti na adresu card@tpvz.hr da se kartica može stornirati i tako spriječiti njena zlouporaba. Storno kartice ujedno uključuje gubitak bodova tog obračunskog razdoblja.

TP Varaždin d.o.o. kao izdavatelj „KITRO CARD“ zadržava pravo u da je u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče iz opticaja te da promjeni ili u potpunosti ukine elemente programa Kartice.

Potpisom pristupnice korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila.

Potpisom pristupnice korisnik nedvosmisleno i dobrovoljno izražava svoju želju i daje svoj jasni pristanak na obradu i prikupljanje svojih osobnih podataka koje je dao popunjavanjem pristupnice – voditelju obrade osobnih podataka: TP VARAŽDIN d.o.o., Optujska 26, Varaždin za svrhu izrade i korištenja kartice vjernosti „KITRO CARD“, prikupljanja bodova prilikom kupovine i korištenja istih za ostvarivanje popusta na kraju obračunskog razdoblja, te interne marketinške svrhe. Prikupljeni podaci čuvaju se sve do deaktivacije kartice sukladno Pravilima KITRO Loyalty kartice, ili do povlačenja privole od strane ispitanika – korisnika kartice. Podaci se prosljeđuju trećim osobama (izvršiteljima obrade) samo u slučaju da voditelj obrade s istima ima sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Ispitanik je ovime upoznat da ima pravo u svako doba pristupiti svojim osobnim podacima, ispraviti ih ili brisati, tražiti ograničavanje obrade ili uložiti prigovor na obradu podataka putem e-maila: kadrovska@tpvz.hr, uz napomenu da je pružanje osobnih podataka nužan uvjet za korištenje KITRO CARD loyalty kartice i ukoliko se isti ne pruže pružatelj usluge KITRO loyalty programa ne jamči da će se kartica moći koristiti.

Učlanite se u KITRO Klub vjernosti!

Sakupljajte bodove kupovinom u KITRO marketima i uživajte u brojnim pogodnostima koje za Vas pripremamo tijekom godine.

PREUZMITE PRISTUPNICU…

Newsletter